De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) ons tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Opgelet:

Bij teruggave van producten mag de verpakking niet geopend zijn.
Terugsturen van de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.
Een retourlabel wordt niet meegestuurd bij de verzending.
Wanneer de klant aangekochte goederen wil retourneren, dient hij schriftelijk per post of via e-mail, contact op te nemen, om te bepalen naar waar de goederen terug kunnen worden verzonden.
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, gebeurt de terugbetaling binnen de 14 kalenderdagen .